Menu Zavřeno

TÁTO, NEMLUV NÁM DO TOHO!

Navazuji na první díl – Období nezávazné hry, kterým mapujeme předškoláka, jeho psychický vývoj a vztah ke sportu. Aby se dítě mohlo naučit pohyby, musí si o nich nejprve vytvořit pohybovou představu. Pohyb se dá perfektně naučit i bez jediného slova instrukce – prostě nápodobou, a to v režimu pokus – omyl – pochopení – korekce. Snažte se proto neotravovat dětem činnost přílišným slovním doprovodem. I když je možné s předškoláky systematicky pracovat, „trénink“ by neměl ztratit hravost. V tomto věku se utváří vztah dítěte ke sportu a rozhoduje se, zda bude dítě sportovat s radostí, nebo zda se bude muset do sportovních výkonů nutit. Radost z pohybu a hry je zásadním faktorem spokojenosti a trenér či rodiče by je měli svým působením podporovat. Pohybovou výchovou posilujete dobrou duševní pohodu a zdravé sebevědomí. Dítě intenzivně prožívá nárůst síly a obratnosti ve skocích, bězích, změně poloh atd. Pohybová živost vede děti k vymýšlení si rozmanitých způsobů lokomoce, například chodí se zavřenýma očima, skáčou na jedné noze, přeskakují překážky, vylézají na stromy, kloužou se po náledí.

Nutné je zohledňovat, ve kterém se daný jedinec skutečně nachází, jelikož biologický věk se nemusí krýt s věkem kalendářním. Předškolní období je charakteristické rozvojem pohybové aktivity, smyslového a citového vnímání. Děti v tomto věku mají rozvinutou pohybovou paměť, schopnost senzomotorického učení a spontánní touhu po aktivním přirozeném pohybu. Fyzická aktivita je pro zdravý rozvoj dětí zcela zásadní a měla by pro dítě představovat denní porci zábavy. Nemělo by jít o něco vynuceného. Spontánní pohybové aktivity by měly dominovat nad řízenými. Pedagogické zásahy by měly mít spíše formu citlivých korekcí než pokynů a nařízení. Slast z pohybu, často divoce útočného, je živelnou potřebou předškoláka. Přitahuje ho možnost zaútočit: poprat se, rámusit, dorážet věčnými „proč“. Rozkoší je vnutit druhým svou vůli a také proniknout k jádru problému. To je součástí či projevem jednoho ze základních témat života. Podnikavost, smělá průbojnost, ono energické „jít na věc“, riskovat a dobývat.