Menu Zavřeno

UKRADENÝ ÚVOD?

Vážený kolego! Váš text jsem četl se zájmem stále stoupajícím, nejlépe se mi četly poslední kapitoly (starší věky), kde minimálně citujete a vyjadřujete se jazykem Vám vlastním. Text vidím jako zárodek pěkné knížky, jež by mohla zaujmout především sportovní rodiče, kteří vidí ve sportu důležitou součást výchovy a vůbec života svých dětí, zvláště pokud je jejich cílem, aby děti co nejvíce vynikly. Oslovíte i širší okruh rodičů, kteří sice nemají pro své děti vrcholné ambice, ale uvědomují si význam sportu pro výchovu …“, tohle mi napsal psycholog profesor Pavel Říčan, poté, co jsem ho před třemi lety požádal o schůzku. Je v Česku v oboru psychologie obrovskou autoritou, byl dokonce ředitelem Psychologického ústavu Československé akademie věd. Přinesl jsem na schůzku texty z měsíčníku COACH, které se věnovaly vývojové psychologii ve sportu a jeho skvostná kniha Cesta životem mi byla největší inspirací. Zazněla tedy výzva od věhlasného psychologa k napsání knížky. Když jsem ho požádal, aby mi s tím trochu pomohl, posteskl si, že v jeho věku stihne akorát to, co si sám naplánoval. Je ročník 1933, jako můj táta, a je mu i trochu podobný. Ale nakonec jsem s prázdnou neodešel: nabídl mi, že spáchá úvod. A stalo se. A jestliže „mistr oboru“ napíše úvod knihy, pak je to sakra výzva. Už toho mám hodně pohromadě. Tak ode dneška vám postupně začnu nabízet seriál kratších textů „sport – výzvy a hrozby napříč věky“. Začínám zmíněným úvodem, jehož autorem není nikdo menší než Prof. Říčan, i když to je pro moji knihu. Krádež? Plagiát? Kompilát? Nikoliv, přímo mě k tomu vyzval a je to jediná část, kterou nebudu měnit. Dnes úvod jeho úvodu:

„Tato knížka je určena – samozřejmě vedle trenérů – především rodičům, kteří sportem žijí, kteří do svého sportovního světa plodí a rodí své děti a snaží se je dovést k co nejvyšší dokonalosti výchovou a tréninkem. Myslel jsem při jejím psaní samozřejmě i na čtenáře, které sport zajímá spíš okrajově, např. proto, že se mu věnují jejich děti či přátelé, jimž by chtěli lépe rozumět. Anebo je sport zajímá prostě proto, že se s ním setkávají jako s něčím, čeho jsou plná média, co představuje velkou část kultury a společenského života – nakonec i politiky. Z perspektivy celoživotní a profesionální dráhy vrcholového sportovce, která je tématem knížky, poznáváme fenomén zvaný sport zvláštním a jedinečně zajímavým způsobem…“. Pokračování velmi brzy …