Menu Zavřeno

TRANSFORMÁTOR Z ČEŠTINY DO ČEŠTINY …

Transformátor je základním prvkem pro zajištění přenosu elektrické energie od místa výroby ke spotřebiteli. Uff … moje vnímavost předmětu fyziky byla ve škole silně limitovaná. A ejhle, jak mi dnes dobře poslouží. Proces transformace elektrické energie stojí na stejném principu jako transformace sdělení mezi hráčem a trenérem, čímž se oslím můstkem vracím k mapování modelu trenérského myšlení. Konkrétně na druhém schodu ke komunikaci. Asi jste si všimli, že to, co slyší náš trenérský mozek, nemusí být vždy tím, co nám chtěl hráč sdělit. Někdy vidíme a slyšíme více než si hráč uvědomuje. Transformace sdělení pomáhá pochopit situaci nebo připravuje cestu k reakci na řečené, tedy k účelné komunikaci mezi trenérem a hráčem. Vše platí ovšem i pro běžnou lidskou komunikaci. Udělejme si malý výčet:Předstupněm k transformaci může být parafrázování, tedy opakování vybraných myšlenek a informací, které zazněly, například: „AHA, TYS MYSLEL RYCHLEJI DÁVAT MÍČ OD NOHY “ …

Parafrázováním ovlivňujeme diskusi, zdůrazňujeme akcenty nebo vytváříme předpolí k reakci na sdělení nebo ovlivňování mluvčího. Nejde o reakci na sdělení, ale o jeho opakování, například: „ČILI JINÝMI SLOVY VYSUNOUT OBRANU DOPŘEDU …“

Pak je tu zrcadlení pocitů. Neopakujeme slova, ale pojmenováváme pocity mluvčího, které jsou spojeny se sdělením? Například:„TY SE ASI V TÉHLE ROLI NECÍTÍŠ KOMFORTNĚ …“

Zrcadlením dáváme najevo, že hráči rozumíme hlouběji nebo spíše, že se mu rozumět snažíme. Pojmenováním pocitů je legitimizujeme, tedy připouštíme, že existují a jsou srozumitelné a pochopitelné: „TY SE CÍTÍŠ NA SÍTI JISTĚJŠÍ NEŽ VZADU, ŽE …?“

Porozumění či pochopení ještě nemusí znamenat souhlas. Lidé tomuto rozdílu občas nerozumí, takže se stává, že je třeba jej vysvětlit. Mohu chápat i to, s čím nesouhlasím, například: „JÁ TI ROZUMÍM, ŽE NECHCEŠ REPREZENTOVAT ČESKO NA MISTROVSTVÍ EVROPY. ŽIVÍ TĚ PŘEDEVŠÍM KLUB, NA NĚM JSI EXISTENČNĚ ZÁVISLÝ A POTŘEBUJE, ABYS PO KLUBOVÉ SEZÓNĚ ODPOČÍVAL A PŘIŠEL DOBŘE PŘIPRAVENÝ NA SEZÓNU NÁSLEDUJÍCÍ. NE UNAVENÝ Z DALŠÍ ZÁTĚŽE NA MISTROVSTVÍ EVROPY, BYŤ V DRESU STÁTNÍ REPREZENTACE …“.

Plnohodnotnou transformací sdělení je jeho přerámování, tedy zasazení do kontextu hodnot, zájmů či priorit. Pokud pochopíte nebo zmíníte zájmy a potřeby, které za sdělením stojí, dostáváte se k důvodům toho, proč bylo vysloveno: „MUSÍŠ PILNĚ TRÉNOVAT …“ zní zcela jinak než: „NA KONCI TVÉHO SNAŽENÍ BUDE ZÁPAS, NA NĚJŽ SE BUDE DÍVAT CELÁ REPUBLIKA…“

Významnou formou transformace sdělení je jeho racionalizace, tedy převedení pocitů do slovy vyjádřitelné, racionální formy:

„NAŠTVAL MNE TAK, ŽE UŽ HO NECHCI NIKDY VIDĚT …“

je možné parafrázovat:

„TAKŽE TY S NÍM, KVŮLI TOMU, CO UDĚLAL, CHCEŠ PŘERUŠIT KOMUNIKACI“

nebo zrcadlit:

„TAK TO JSI POŘÁDNĚ NAŠTVANÁ.“,

přerámovat:

„TAKOVÉ ROZHODNUTÍ BUDE MÍT VELKÝ VLIV NA ATMOSFÉRU V TÝMU.“

i racionalizovat:

„KDYŽ POCHOPÍME, CO PŘESNĚ TĚ NAŠTVALO, ZJISTÍME, ZDA A ČÍM BY TO PŘÍPADNĚ MOHL NAPRAVIT.“

Velmi užitečnou metodou je prostá extrakce témat ze sdělovaných informací:

„AŽ BUDEŠ VE VĚTŠÍM KLIDU, MUSÍME ZJISTIT, CO PŘESNĚ TĚ TOLIK VYTOČILO.“,

což vlastně znamená:

„NABÍZÍM, ŽE SI O TOM V KLIDU PROMLUVÍME“,

čili

„BERU TO JAKO TÉMA K HOVORU“.

Dlouhý projev o špatném pracovním klimatu v týmu na tréninku můžeme tématizovat slovy:

„JAK TO TAK POSLOUCHÁM, BUDEME SI MUSET TROCHU POPOVÍDAT O SKLADBĚ TRÉNINKU …“

Tak vidíte fyzika, jak nám byla dobrá, i když netransformujeme elektrickou energii, ale lidské myšlenky a pocity. Princip je stejný, a pozor! Někdy mají myšlenky a pocity sílu elektrické energie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *