Menu Zavřeno

ŽIVOT JE POCIT

Stoupám na kole z Jáchymova na Klínovec, tvář ztrápenou únavou a proti mně se z kopce řítí rozřehtaný cyklista. No jasně, každý jsme v jiném pocitu, a to odráží naše aktuální vnímání okolního světa, on se právě nachází v rozverné romanci, já shakespearovském dramatu. Inu, život je pocit. Trápení si cestou nahoru zmírňuji hudbou, ale nepouštím skladby do rytmu, ale do pocitu. Posledně jsem jel na výběr pomalých vět ze symfonií Dvořáka, Beethovena, Rimského Korsakova. Řeknete si blázen, pouští hudbu jako na pohřbu a vidíte, mě to motivuje k výkonu. Inu, život je pocit a ten zabarvuje vnímání bolesti svalů a ovlivňuje, jestli to chci vydržet a jet dál … Podle starého dobrého Maslowa a jeho pyramidy potřeb, jsou v nejnižším patře lidského konání uspokojovány potřeby přežití, ve vyšších postupně potřeby bezpečí, příslušnosti, výlučnosti až ke královskému pocitu seberealizace. Potřeby z nižších pater se tedy hlásí o uspokojení naléhavěji než ty z vyšších. Kolega Jiří Plamínek přilepil zespodu ještě nulté patro, jakési přízemí. Jeho úvaha je prostá. Hledání příjemných pocitů a vyhýbání se nepříjemným prorůstá zásadně do vyšších pater pyramidy potřeb. Tohle pocitové patro je hlavní motorem chování, které trumfne i motivy spojené s přežitím. Zvířata, která při pokusech dostanou možnost auto-stimulovat svá mozková centra libosti, opomíjí jídlo i páření se… Vyvolávání vzrušení by je zřejmě přivedlo, až ke „smrti z rozkoše“. Z principu honby za opakovaným příjemným pocitem nastává bohužel i úmrtí lidí z nadužívání drog. Řetězec podnět – pocit – potřeba – motiv – chování může začínat jak uvnitř nás, v našem okolí. No, a právě v tomto se mezi sebou lišíme. Pro jednoho je vrcholem rozkoše vepřová s knedlíkem a plzeňská dvanáctka, pro druhého zázemí rodiny, pro třetího pocit moci, pro čtvrtého Čajkovského klavírní koncert a pro pátého naplnění života a to, že může být lidem kolem sebe užitečný.
… Boží Dar za mnou, na Klínovec mi zbývá poslední kilometr a pocit se mění, bolest přehlušil silnější pocit z překonání vlastní pohodlnosti a vyplavujících se endorfinů. Příjemný pocit z absolvovaného výkonu. Ten princip známe ze sportu, že? O tom napíšu příští úterý. Inu, život je pocit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *