Menu Zavřeno

AKCE A REAKCE

Sport je jednou z činností, která si zatím uchovala čistotu. Je sebepoznáním. Sport tě učí žít v RIZIKU: tedy žít jak se má, soutěživost je ukázkou odvahy. Nevím, zda si to uvědomuješ, ale konfrontace ve sportu odhaluje pravdu, která je důmyslně skrývá. Ve sportu se symbolicky vysvlékneš donaha. Do rizika, tě ale vede nejen sport, ale i otevřený rozhovor, v něm se také obnažuješ. Když uneseš výzvu, dojde k otázkám, na něž si odpovíš a tvoje poznání bude jiné – kvalitnější. Je to dovídání se prožitkem či emocí, které má jinou hodnotu než informace, získané z akademického prostředí případně z různých neosobních zdrojů na sítích. Ve sportu i v rozhovoru se střídá AKCE a REAKCE. Upřímná reakce je taky dobrá, ale to pravé riziko je AKCE. To je ten výkop. Ve sportu to znamená být tvůrcem situací, nikoliv čekat, co hra přinese. V rozhovoru  – vynášet jako v mariáši s rizikem, že jdeš s kůží na trh. Zvolil jsem rovněž obnažování, ne soukromé, ale myšlenkové. Proto jsem také založil fb skupinu VOLEJBAL. Dnes má přes 2000 členů, jsem rád za tvůj zájem, ale rád bych tě přesvědčil, abys ji využil nejen k reakcím, ale i k AKCÍM. Klidně si propaguj své aktivity, i k tomu je skupina určená, ale ocenil bych, kdyby se ve volejbalovém prostředí objevovalo více myšlenkových AKCÍ. Mudrlantů, kteří jenom čekají za bukem, kdy někdo třeba dobře míněným, ale třeba nejasně vysvětleným stanoviskem poskytne šanci k jeho REAKCI – formou plané sebeprezentace nebo výronu nějakého mindráku, je až až. Buď jiný. Odvahu potřebuje česká kotlina i náš sport jako sůl.