Menu Zavřeno

PŘECI JEN OSTRÉ LOKTY?

Sice jsem recitoval v „nedělní chvilce poezie“, že nosným principem života je spolupráce, nikoli konkurence a že životní styl založený na ostrých loktech nám tento princip trochu zastínil…“, a vy jste na můj text velice živě a hojně zareagovali. To ano. Přesto bych rád vysvětlil, že OSTRÉ LOKTY jsou v životě taky potřeba, jen je nutné vědět k čemu. Pojďme si to trpělivě objasnit. Už chytrý pan E.H. Erikson mě (nevěda) přemluvil, abych přijal jeho tezi, že každý věk má svoje výzvy k naplnění a hrozby při nenaplnění. Myslel to tak, že když je něco zanedbáno v etapě dřívější a vyšší vrstva vývojové pyramidy má kvůli tomu labilní podloží, hůře se na ní staví. Od psychologického narození, kdy se mezi 7.a 12. měsícem života mění neurčité „MY“ (jednota dítěte s matkou) v jasné „JÁ“ a „TY“!

Přes „vyhnání z ráje“, láskyplné autority rodiny mezi 3. a 6. rokem, kdy capart začíná bojovat o své místo ve světě. A je to tady! Poprvé potřebuje poznat, jak fungují OSTRÉ LOKTY sebeprosazování s občasnými konfrontacemi se světem kolem sebe. Prvními ostrými lokty testuje hranice, kam až může zajít. Dítě jako by paradoxně ty hranice hledá a podvědomě je od dospělého očekává. A my dospělí mu nejvíc pomůžeme, když mu pevným nastavením hranic umožníme se zorientovat, poněvadž samo detektor na hledání míry zatím nemá. V případě zdravého vývoje dítěte se ve vhodnou chvíli uplatní vlivná protisíla, jíž je vlastní odpovědnost. Rozvíjející se osobnost si začne uvědomovat práva ostatních lidí a významně je zvažuje při volbě chování. To již nemusí být korigováno zvenčí, začne docházet k vnitřním korekcím. Mladý člověk se stává přirozeným partnerem jiných psychicky zralých lidí a může s nimi vstupovat do synergických vztahů.

Přesto potřebuje druhé OSTRÉ LOKTY, které mají ovšem jinou, spíše symbolickou podobu. Dospívající má právo odmítnout vyšlapané cesty a pochybovat o světě nás dospělých, a dokonce zaútočit na naše nejposvátnější symboly. Dobrá volba je jít za svým ideálem, který nemusí být sice beze zbytku naplněn, ale pomůže odhalit smysl vlastní cesty i její omezení. Kompromisy jsou vhodné pro následující období, pro adolescenci však nikoli. A jestliže jsme u „prvních ostrých loktů“ posloužili dítěti vymezením hranic, pak nyní u „druhých“ mu nejlépe pomůžeme pochopením.

A teprve nyní, zpravidla ve věku střední dospělosti člověk poznává a zvnitřňuje princip, že je moudré se semknout s dalšími k překonávání výzev a řešení obtížných problémů, spíše než k boji. Teprve nyní, při předchozím správném vývoji (i s ostrými lokty) dochází na zmíněnou knihu Biologie víry, v níž se dočítáme, že život není jen bojem o přežití, ve kterém je bohatství a pravda v rukou těch nejschopnějších, bez ohledu na prostředky, jimiž je získali, ale spíše semknutím se kvůli přežití. Tak nějak to myslel pan Erikson, ale i Pavel Kolář a vlastně i já, který jsem se bojem a ostrými lokty nějaký čas živil. Naštěstí mě má pánbůh rád a nenechal mě zabloudit do temnot vzpomínání na slavné dny, ale umožnil mi, abych sportovní úspěchy přetavil ve vyšší formu bytí – tu pokornou … ale pro jistotu mě hlídejte …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *